БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ЖАГСААЛТ
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
Ф10мм     9м-12м        
Ф12мм     9м-12м        
Ф14мм     9м-12м        
Ф16мм     9м-12м        
Ф18мм     9м-12м        
Ф20мм     9м-12м        
Ф25мм     9м-12м        
Ф28мм     9м-12м        
Ф32мм     9м-12м        
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
ф6.5мм     боодол        
ф8.0мм     боодол     1,980,000    
ф10мм     боодол     1,980,000    
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
ф12мм     6м-9м     1,980,000    
ф14мм     6м-9м     1,980,000    
ф16мм     6м-9м     1,980,000    
ф18мм     6м-9м     1,980,000    
ф20мм     6м-9м     1,920,000    
ф25мм     6м-9м     1,920,000    
ф28мм     6м-9м     1,920,000    
ф30мм     6м-9м     1,920,000    
ф32мм     6м-9м     1,920,000    
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
15x15     6м        
20x20     6м   2,000      
20x30     6м   2,800      
25x25x1.5     6м   2,500      
30x30x1.5     6м   3,000      
40x40x2     6м   4,500      
40x20x2     6м   3,500      
40x60x2.2     6м   6,500      
50x50x2     6м   6,800      
50x30x2     6м   5,000      
50x25x2     6м   4,800      
60x60x2     6м   7,700      
60x30x2.5     6м   5,500      
60x80x2.5     6м   8,400      
80x80x2.5     6м   12,500      
80x80x6     6м        
80x40x2.5     6м   7,800      
100x100x3.5     6м   18,500      
100x50x3.25     6м   13,000      
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
30x3мм     6м   2,000      
20x2-3мм     6м   1,200      
40x4мм     6м   2,800      
50x5мм     6м   4,400      
60x6мм     6м   5,000      
80x6мм     6м   7,900      
80x8мм     6м   8,200      
100x8мм     6м   10,400      
100x10мм     6м   10,800      
40x6мм цайр     6м        
60x6мм цайр     6м        
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
№5     6м        
№6     6м   9,500      
№8     6м   12,000      
№10     6м   16,500      
№12     6м   18,900      
№14     6м   22,000      
№16     6м-9м   25,500      
№18     6м-9м   30,900      
№20     6м-9м   35,000      
№22     6м-9м   39,500      
№25     6м-9м   45,000      
№30     12м   52,000      
№10 цайран     6м        
№12 цайран     6м        
№14 цайран     6м        
№16 цайран     6м        
С 16 төмөр     6м        
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
25x25x3     6м   2,300      
30x30x2.2     6м   2,700      
40x40x4     6м   4,600      
50x50x5     6м   7,300      
63x63x6     6м   10,000      
70x70x6     6м   12,500      
75x75x6     6м   13,500      
80x80x8     6м   19,000      
90x90x8     6м-9м   24,000      
100x100x10     6м-9м   24,000      
125x125x8     6м-9м        
125x125x10     6м-9м        
140x140x10     6м-9м        
50x50x5 цайр     6м-9м        
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
10     9м        
12     9м        
14     9м        
16     9м        
18     9м        
20     9м        
22     9м        
25x12.0x8   Q245   9м        
28   Q245   9м        
30     9м        
36x14x10     12м        
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
1мм-1.2мм     2x1   20,000      
1.5мм     2x1   30,000      
2мм     2x1   41,500      
2.5мм     3x1.1        
3мм     1.5x6   54,000      
4мм     1.5x6   72,000      
5мм     1.5x6   92,500      
6мм     1.5x6   115,000      
8мм     1.5x6, 1.5x8   148,000      
10мм     1.5x6, 1.5x8   186,000      
12мм     1.5x6, 2.2x9   196,900      
14мм     1.5x6, 2.2x9   210,000      
16мм     1.5x6, 2.2x9   240,000      
18мм     1.5x6   280,000      
20мм     1.5x6, 2.2x9   300,000      
25мм     1.5x6, 2.2x9   365,000      
30мм-60мм     2.2x9   810,000      
3мм хээтэй     1.5x6        
4мм хээтэй     1.5x6        
5мм хээтэй     1.5x6        
22мм     1.5x6   325,000      
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
10     6м-9м     2,100,000    
12     6м-9м     2,100,000    
14     6м-9м     2,100,000    
19     6м-9м     2,100,000    
22     6м-9м     2,100,000    
25     6м-9м     2,100,000    
30     6м-9м     2,100,000    
32     6м-9м     2,100,000    
36     6м-9м     2,100,000    
65     6м-9м     2,100,000    
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
Ф15мм     6м   3,600      
Ф20мм     6м   4,500      
Ф25мм     6м   5,500      
Ф32мм     6м   6,700      
Ф40мм     6м   9,000      
Ф50мм     6м   12,500      
Ф76мм     6м   16,500      
Ф89мм     6м   20,000      
Ф108мм     6м   27,500      
Ф133мм     6м   37,800      
Ф159мм     6м   47,000      
Ф219мм     6м   79,000      
 
Размер Гангийн марк Урт 1м-ийн үнэ /төг/ Тонны үнэ /төг/  
Ф15мм   Q235   6м   2,800      
Ф25мм   Q235   6м   4,500      
Ф20мм   Q235   6м   3,650      
Ф32мм   Q235   6м   6,500      
Ф40мм /шат/   Q235   6м   7,600      
Ф40мм /сан/   Q235   6м   8,200      
Ф50мм   Q235   6м   10,500      
Ф76мм   Q235   6м   13,500      
Ф89мм   Q235   6м   16,500      
Ф108мм   Q235   6м   22,000      
Ф133мм   Q235   6м   33,150      
Ф159мм   Q235   6м   36,100      
Ф219мм   Q235   6м   60,000      
Ф273*7-8мм   Q235   12м   110,000      
 
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Ажилчны гудамж, "Төмөрт транс" ХХК-ний байр
Утас: (+976) 70-186562, (+976) 7017-6562, 7017-6564, 99907598, 99907592
Факс: (+976) 70-185-633 Шуудангийн 21-р салбар ш/х-1460

Имэйл: info@tumurttrans.mn
Вэб: www.tumurttrans.mn